برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد در غزلیات امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد
باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد   در کالبد سوخته جانی دگر آورد
امروز هم از اول صبحم سرمستی است   این بوی که بودست که باد سحر آورد؟
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی