برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

بس که خوشدل با غم شبهای در خویش را

بس که خوشدل با غم شبهای در خویش را

 

دوست میدارم چو طفل کور دل آدینه را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

گم شدم در سر آن کوی مجویید مرا

گم شدم در سر آن کوی مجویید مرا

 

او مراکشت شدم زنده مپو یید مرا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

خبرت هست ؟ که از خویش خبر نیست مرا

خبرت هست ؟ که از خویش خبر نیست مرا

 

گذری کن که زغم راه گذر نیست مرا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

قدری بخند و ازرخ قمری نمای ما را!

قدری بخند و ازرخ قمری نمای ما را!

 

سخنی بگوی و از لب شکری نمای مارا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

جان برلب است عاشق بخت آزمای را

جان برلب است عاشق بخت آزمای را

 

دستوریی خنده لب جان‌فزای را

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

شفاعت آمدم ای دوست دیده‌ی خود را

شفاعت آمدم ای دوست دیده‌ی خود را

 

کزو مپوش گل نو دمیده‌ی خود را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

بهار پرده بر انداخت روی نیکو را

بهار پرده بر انداخت روی نیکو را

 

نمونه گشت جهان بوستان مینو را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ای صبا بوسه زن ز من در او را

ای صبا بوسه زن ز من در او را

 

ور نرنجد لب چو شکر او را

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ای باد برقع برفگن آن روی آتش‌ناک را

ای باد برقع برفگن آن روی آتش‌ناک را

 

وی دیده گر صفرا کنم آبی بزن این خاک را

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

آورده‌ام شفیع دل زار خویش را

آورده‌ام شفیع دل زار خویش را

 

پندی بده دو نرگس خون‌خوار خویش را

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای غزلیات امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی