برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

جان تشنگی از شربت عناب تو دارد

جان تشنگی از شربت عناب تو دارد

 

دل بستگی از سنبل پرتاب تو دارد

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دل نیست که در روی غم دلدار نگنجد

دل نیست که در روی غم دلدار نگنجد

 

سندان بود آن دل که در او یار نگنجد

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

برفت آن دل که با صبر آشنا بود

برفت آن دل که با صبر آشنا بود

 

چه می‌گویم ؟ نمیدانم کجا بود ؟

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

لب از تو وز شکر پیمانه‌یی چند

لب از تو وز شکر پیمانه‌یی چند

 

رخ از تو ز خفتن بتخانه‌یی چند

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ز اهل عقل نپسندد خردمند

ز اهل عقل نپسندد خردمند

 

که دارد رفتنی را پای دردمند

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

دیت از خوبرویان جست باید

دیت از خوبرویان جست باید

 

به هرجایی که مشتاقان بمیرند

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

وفا در نیکوان چندان نباشد

وفا در نیکوان چندان نباشد

 

ترا خود هیچ بویی زان نباشد

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

فلک با کس دل یکتا ندارد

فلک با کس دل یکتا ندارد

 

زصد دیده یکی بینا ندارد

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

صبا آمد ولی دل باز نامد

صبا آمد ولی دل باز نامد

 

غریب ما به منزل باز نامد

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

نگارا از من مسکین چه خیزد

نگارا از من مسکین چه خیزد

 

چرا هجر تو با ما می‌ستیزد

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی