برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 111 تا شعر 120 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

ژاله از نرگس فرو بارید و گل را آب داد

ژاله از نرگس فرو بارید و گل را آب داد

 

وز تگرگ روح پرور مالش عناب داد

شماره شعر: 111 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

گر کنی یاری و گر آزار بر من بگذرد

گر کنی یاری و گر آزار بر من بگذرد

 

هر چه می‌خواهی بکن ای یار بر من بگذرد

شماره شعر: 112 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

خبرم شدست کامشب سر یار خواهی آمد

خبرم شدست کامشب سر یار خواهی آمد

 

سر من فدای آن ره که سوار خواهی آمد

شماره شعر: 113 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

بت نو رسیده‌ی من هوس شکار دارد

بت نو رسیده‌ی من هوس شکار دارد

 

دل صید کرده هر سو نه یکی هزار دارد

شماره شعر: 114 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

در کین گشاد چشمت به خیال خود بگو تا

در کین گشاد چشمت به خیال خود بگو تا

 

زپی شفاعت من به میانه یی در آید

شماره شعر: 115 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

دل من ز زلف و رویت شد اسیر و چون نگردد

دل من ز زلف و رویت شد اسیر و چون نگردد

 

شب ماهتاب دزدی که به خانه‌یی در آید

شماره شعر: 116 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کنند

دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کنند

 

دل بران مهر چه بندی که جفا نیز کنند

شماره شعر: 117 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

گوش من از پی نام تو به هر کوی بماند

گوش من از پی نام تو به هر کوی بماند

 

چشم من از هوس روی تو هر سوی بماند

شماره شعر: 118 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

ای که عمر از پی‌سودای تو دادیم بباد

ای که عمر از پی‌سودای تو دادیم بباد

 

یاد می‌دارد که از مات نمی آید یاد

شماره شعر: 119 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

گر سر زلف تو از باد پریشان نشود

گر سر زلف تو از باد پریشان نشود

 

خلق بیچاره چنین بی‌دل و حیران نشود

شماره شعر: 120 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی