برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 121 تا شعر 130 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

کار حسن تو رسیدست به جایی که سزد

کار حسن تو رسیدست به جایی که سزد

 

که به عهدت سخن از یوسف کنعان نرود

شماره شعر: 121 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

لب لعلت به لطافت گرو از جان ببرد

لب لعلت به لطافت گرو از جان ببرد

 

روی رنگین تو آب گل خندان ببرد

شماره شعر: 122 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

آمدی باز و به نظاره برون آمد دل

آمدی باز و به نظاره برون آمد دل

 

لحظه‌یی باش که جان نیز برون می‌آید

شماره شعر: 123 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

دانم ای دوست که در خانه شرابت باشد

دانم ای دوست که در خانه شرابت باشد

 

یک صراحی به من آور که صوابت باشد

شماره شعر: 124 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ترک عاشق کش من ترک جفا خوش باشد

ترک عاشق کش من ترک جفا خوش باشد

 

به وفا کوش که از دوست وفا خوش باشد

شماره شعر: 125 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

سرو در باغ اگر هم‌چو تو موزون خیزد

سرو در باغ اگر هم‌چو تو موزون خیزد

 

ای بسا ناله که از بلبل مفتون خیزد

شماره شعر: 126 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آن کسان کز بر آن روی بدم می گویند

آن کسان کز بر آن روی بدم می گویند

 

پرده برگیرد که دیوانه تر از من گردند

شماره شعر: 127 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

باد بازآمد و بوی گل وریحان آورد

باد بازآمد و بوی گل وریحان آورد

 

خنده‌ی باغ مرا گریه‌ی هجران آورد

شماره شعر: 128 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

باز بوی گل مرا دیوانه کرد

باز بوی گل مرا دیوانه کرد

 

باز عقلم را صبا بیگانه کرد

شماره شعر: 129 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

عاقبت را بر زمین گردی نماند

عاقبت را بر زمین گردی نماند

 

مردمی را در جهان مردی نماند

شماره شعر: 130 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی