برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 131 تا شعر 140 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

لعل شیرینی چو خندان می‌شود

لعل شیرینی چو خندان می‌شود

 

در جهان شیرینی ارزان می‌شود

شماره شعر: 131 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

من نشنیدم که خط برآب نویسند

من نشنیدم که خط برآب نویسند

 

آیت خوبی برآفتاب نویسند

شماره شعر: 132 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

درشهر فتنه‌یی شد می‌دانم از که باشد

درشهر فتنه‌یی شد می‌دانم از که باشد

 

ترکیست صید افگن پنهانم از که باشد

شماره شعر: 133 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

آنانکه عاشقان ترا طعنه می‌زنند

آنانکه عاشقان ترا طعنه می‌زنند

 

معذور دارشان که رخت را ندیده‌اند

شماره شعر: 134 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

خوبان گمان مبرکه زاولاد آدمند

خوبان گمان مبرکه زاولاد آدمند

 

جانند یا فرشته و یا روح اعظمند

شماره شعر: 135 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

ای همرهان که اگه از آن رفته‌ی منید

ای همرهان که اگه از آن رفته‌ی منید

 

گمره شدم برید برن را هم افگنید

شماره شعر: 136 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

دل در هوایت ای بت عیار جان دهد

دل در هوایت ای بت عیار جان دهد

 

چون بلبلی که دور گلزار جان دهد

شماره شعر: 137 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

دل باز سوی آن بت خو چه می‌دود

دل باز سوی آن بت خو چه می‌دود

 

این خون گرفته باز دران کوچه می‌رود؟

شماره شعر: 138 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

عمری در آرزوی تو رفتست و می‌رود

عمری در آرزوی تو رفتست و می‌رود

 

صبرم به جستجوی تو رفته است و می‌رود

شماره شعر: 139 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بازآن سوار مست به نخجیر می‌رود

بازآن سوار مست به نخجیر می‌رود

 

دستم ز کار و کار ز تدبیر می رود

شماره شعر: 140 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی