برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 141 تا شعر 150 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بود

ترکی و خوب روی کسی کاینچنین بود

 

نبود عجب اگر دل او آهنین بود

شماره شعر: 141 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مهمی گذشت که چشمم خبر زخواب ندارد

مهمی گذشت که چشمم خبر زخواب ندارد

 

مرا شبی است سیه رو که ماهتاب ندارد

شماره شعر: 142 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

گل و شکوفه همه هست و یار نیست چه سود

گل و شکوفه همه هست و یار نیست چه سود

 

بت شکر لب من در کنار نیست چه سود

شماره شعر: 143 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مبصران که مزاج جهان شناخته‌اند

مبصران که مزاج جهان شناخته‌اند

 

دو روزه برگ اقامت دران نساخته‌اند

شماره شعر: 144 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

نرگست مست رسید و به هوش خویش نبود

نرگست مست رسید و به هوش خویش نبود

 

دلم زصبر بسی لاف زود ولیش نبود

شماره شعر: 145 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

بهار بی رخ گلرنگ و چه کار آید

بهار بی رخ گلرنگ و چه کار آید

 

مرا یک آمدند به که ده بهار آید

شماره شعر: 146 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بتم چو روی سوی خانه‌ی کتاب آرد

بتم چو روی سوی خانه‌ی کتاب آرد

 

زخلق اگر نکند رخ نهان که تاب آرد

شماره شعر: 147 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خطی که بر سمن آن گل عذار بنویسد

خطی که بر سمن آن گل عذار بنویسد

 

بنفشه‌ی نسخه‌ی آن بربهار بنویسد

شماره شعر: 148 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

کسی که دل زخم زلف او برون آرد

کسی که دل زخم زلف او برون آرد

 

کبوتری است که از چنگ با ز بستاند

شماره شعر: 149 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

شب ! وفتاد و غمت باز کار خواهد کرد

شب ! وفتاد و غمت باز کار خواهد کرد

 

دو چشم تیره ستاره شمار خواهد کرد

شماره شعر: 150 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی