برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 161 تا شعر 170 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

مست من چون باده نوشی جرعه برمن بریز

مست من چون باده نوشی جرعه برمن بریز

 

درد جام خود برین رسوای تر دامن بریز

شماره شعر: 161 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تعالی‌الله چه دولت داشتم دوش

تعالی‌الله چه دولت داشتم دوش

 

که بود آن بخت بیدارم درآغوش

شماره شعر: 162 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

مرا کاریست مشکل با دلی خویش

مرا کاریست مشکل با دلی خویش

 

که گفتن می نیارم مشکل خویش

شماره شعر: 163 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دزدانه در آمد از درم دوش

دزدانه در آمد از درم دوش

 

افگنده کمند زلف بردوش

شماره شعر: 164 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

سالها خون خورده‌ام ازبخت بی سامان خویش

سالها خون خورده‌ام ازبخت بی سامان خویش

 

تا زمانی دیده‌ام روی خوش جانان خویش

شماره شعر: 165 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

گر مرا با بخت کاری نیست گو هرگز مباش

گر مرا با بخت کاری نیست گو هرگز مباش

 

ور به سامان روزگاری نیست گو هرگز مباش

شماره شعر: 166 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

نام سرچشمه‌ی حیوان چه بری با دهنش

نام سرچشمه‌ی حیوان چه بری با دهنش

 

سخن قند مگو با لب شکر شکنش

شماره شعر: 167 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گوش

آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گوش

 

وان شکر خنده‌ی شیرین تو از چشمه‌ی نوش

شماره شعر: 168 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

آنکه از جان دو ستر میدارمش

آنکه از جان دو ستر میدارمش

 

گر مرا بگذاشت من نگذارمش

شماره شعر: 169 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دل من رفت نتوان یافت بازش

دل من رفت نتوان یافت بازش

 

که دستی نیست بر زلف درازش

شماره شعر: 170 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی