برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

بس بود این که سوی خود راه دهی نسیم را

بس بود این که سوی خود راه دهی نسیم را

 

چشم ز رخسان مکن عارض همچو سیم را

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

بشگفت گل در بوستان آن غنچه‌ی خندان کجا؟

بشگفت گل در بوستان آن غنچه‌ی خندان کجا؟

 

شد وقت عیش دوستان آن لاله و ریحان کجا؟

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

برو ای باد و پیش دیگران ده جلوه بستان را

برو ای باد و پیش دیگران ده جلوه بستان را

 

مرا بگذار تا می بینم آن سرو خرامان را

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

برقع برافگن ای پری حسن بلاانگیز را

برقع برافگن ای پری حسن بلاانگیز را

 

تا کلک صورت بشکند این عقل رنگ آمیز را

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بسی شب با مهی بودم کجا شد آن همه شبها

بسی شب با مهی بودم کجا شد آن همه شبها

 

کنون هم هشت شب لیکن سیاه ازدود یاربها

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

چو در چمن روی از خنده لب مبند آنجا

چو در چمن روی از خنده لب مبند آنجا

 

که تا دگر نکند غنچه زهر خند آنجا

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

جانا به پرسش یاد کن رو زی من گم بوده را

جانا به پرسش یاد کن رو زی من گم بوده را

 

آخر پرحمت باز کن آن چشم خواب آلوده را

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چه اقبالست این یارب که دولت داده‌ای ما را

چه اقبالست این یارب که دولت داده‌ای ما را

 

که در کوی فراموشان گذرشد یار زیبا را

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

دیوانه میکنی دل و جان خراب را

دیوانه میکنی دل و جان خراب را

 

مشکن به ناز سلسله‌ی مشک ناب را

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا

دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا

 

تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی