برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

رفت آنکه چشم راحت خوش می‌غنود ما را

رفت آنکه چشم راحت خوش می‌غنود ما را

 

عشق آمد و برآورد از سینه دود ما را

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سیم خیال تو بس با قمر چکار مرا؟

سیم خیال تو بس با قمر چکار مرا؟

 

من و چون کوه شبی با سحر چکار مرا؟

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

گر چه بربود عقل و دین مرا

گر چه بربود عقل و دین مرا

 

بد مگویید نازنین مرا

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

سری دارم که سامان نیست او را

سری دارم که سامان نیست او را

 

به دل دردی که درمان نیست او را

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

گذشت آرزو از حد بپای بوس تو ما را

گذشت آرزو از حد بپای بوس تو ما را

 

سلام مردم چشم که گوید آن کف پا را

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

من به هوس همی خورم ناوک سینه دوز را

من به هوس همی خورم ناوک سینه دوز را

 

تا نکنی ملامتی غمزه‌ی کینه توز را

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

من و پیچاک زلف آن بت و بیداری شبها

من و پیچاک زلف آن بت و بیداری شبها

 

کجا خسبد کسی کش می‌خلد در سینه عقربها؟

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

یارب که داد آینه آن بت پرست را

یارب که داد آینه آن بت پرست را

 

کو دید حسن خویش و زما برد دست را

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

وقتی اندر سر کویی گذری بود مرا

وقتی اندر سر کویی گذری بود مرا

 

وندران کوی نهانی نظری بود مرا

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

که ره نمود ندانم قبای تنگ ترا

که ره نمود ندانم قبای تنگ ترا

 

که در کشید به بر سرو لاله رنگ تر

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی