برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

با غمش خو کردم امشب گرچه در زاری گذشت

با غمش خو کردم امشب گرچه در زاری گذشت

 

یاد میکردم از آن شبها که در یاری گذشت

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

گر چه خفتن خوش بود با یار در شبهای وصل

گر چه خفتن خوش بود با یار در شبهای وصل

 

لیک در شبهای غم بیدار بودن هم خوش است

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سرو بستان ملاحت قامت رعنای تست

سرو بستان ملاحت قامت رعنای تست

 

نور چشم عاشقان خسته خاک پای تست

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

شربت و صلت نجویم کار من خون خوردنست

شربت و صلت نجویم کار من خون خوردنست

 

من خوشم تو مرهم آنجاها رسان که آزردنست

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

هر مژه از غمزه‌ی خون ریز تو ناوک زنی است

هر مژه از غمزه‌ی خون ریز تو ناوک زنی است

 

کاندرون هر جگر زان زخم ناوک روزنی است

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

جعد مرغولت که در هربند او صد حلقه است

جعد مرغولت که در هربند او صد حلقه است

 

دام دلهای اسیران گرفتار بلاست

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

عاشق سوخته دل زنده به جان دگر است

عاشق سوخته دل زنده به جان دگر است

 

زین جهانش چه خبر کو به جهان دگر است

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در شب هجر که از روز قیامت بتر است

در شب هجر که از روز قیامت بتر است

 

مردم دیده‌ی من غرقه بخون جگر است

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

برگ زیرآمد و برگ گل و گلزار برفت

برگ زیرآمد و برگ گل و گلزار برفت

 

سرخ رویی رخ لاله وگلنار برفت

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

کشته‌ی تیغ جفایت دل درویش من است

کشته‌ی تیغ جفایت دل درویش من است

 

خسته تیر بلایت جگر ریش من است

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی