برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

هر کس آنجا که می و شاهد و گلشن آنجاست

هر کس آنجا که می و شاهد و گلشن آنجاست

 

من همانجا که دل گمشده‌ی من آنجاست

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

هر کرا کن مکن و هوش و خرد در کار است

هر کرا کن مکن و هوش و خرد در کار است

 

مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

ستمی کز تو کشد مرد ستم نتوان گفت

ستمی کز تو کشد مرد ستم نتوان گفت

 

نام بیداد تو جز لطف و کرم نتوان گفت

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

سرآن قامت چون سرو روان خواهم گشت

سرآن قامت چون سرو روان خواهم گشت

 

خاک آن سلسله‌ی مشکفشان خواهم گشت

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خبری ده به من ای باد که جانان چون است؟

خبری ده به من ای باد که جانان چون است؟

 

آن گل تازه و آن غنچه‌ی خندان چون است؟

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

نه مرا خواب به چشم و نه مرا دل دردست

نه مرا خواب به چشم و نه مرا دل دردست

 

چشم و دل هر دو به رخسار تو آشفته و مست

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

صفتی است آب حیوان ز دهان نو شخندت

صفتی است آب حیوان ز دهان نو شخندت

 

اثری است جان شیرین ز لبان هم‌چو قندت

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

ای نسیم صبح‌دم یارم کجاست؟

ای نسیم صبح‌دم یارم کجاست؟

 

غم ز حد بگذشت غم‌خوارم کجاست؟

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

نرگس مست تو خواب آلودست

نرگس مست تو خواب آلودست

 

لب لعلت به شراب آلودست

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

عمر به پایان رسید در هوس روی دوست

عمر به پایان رسید در هوس روی دوست

 

برگ صبوری کراست؟ بی رخ نیکوی دوست؟

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی