برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 269 شعر در غزلیات امیر خسرو دهلوی

سخن می گفتم از لبهایش در کام زبان گم شد

سخن می گفتم از لبهایش در کام زبان گم شد

 

گرفتم ناگهان نامش حدیثم در دهان گم شد

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

ز هجرش بس که در خود گم شدم آگاهیم نبود

ز هجرش بس که در خود گم شدم آگاهیم نبود

 

که هر شب من کجا و او کجا و دل کجا باشد؟

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هنوزت ناز گرد چشم خواب آلود می‌گردد

هنوزت ناز گرد چشم خواب آلود می‌گردد

 

هنوز از تو شکیب عاشقان نابود می‌گردد

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

دلم برون شد از غمت غمت زدل برون نشد

دلم برون شد از غمت غمت زدل برون نشد

 

زبون شدم که بود کو زدست غم زبون نشد؟

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دل بازبهوش آمد جانان که می‌آید؟

دل بازبهوش آمد جانان که می‌آید؟

 

بیمار به هوش آمد درمان که می آید ؟

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

یک دل به سر کوی تو آباد نیابند

یک دل به سر کوی تو آباد نیابند

 

یک جان زخم زلف تو آزاد نیابند

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

گر خاک وجودم زپس مرگ ببیزند

گر خاک وجودم زپس مرگ ببیزند

 

زنگار گرفته همه پیکان تو یابند

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

باد آمد و بویی ز نگارم نرسانید

باد آمد و بویی ز نگارم نرسانید

 

پنهان سخنی از لب یارم نرسانید

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد

باد آمد و زان سرو خرامان خبرآورد

 

در کالبد سوخته جانی دگر آورد

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای زلف تو دام دل دانا و خردمند

ای زلف تو دام دل دانا و خردمند

 

دشوار جهد دل که در افتاد درین بند

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی