برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 2 از مجموع 2 شعر در هشت بهشت امیر خسرو دهلوی

آغاز کتاب و منتخب یکی از داستان‌های هشت بهشت

ای گشاینده‌ی خزاین جود

 

نقش پیوند کارگاه وجود

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 135 (271 مصراع)

پایان سرودن مثنوی‌های خمسه

شکر حق را که از خزاین غیب

 

ریخت چندان جواهرم در جیب

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)


جستجوی بیشتر برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای هشت بهشت امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی