برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 151 تا 180 از 270 مصراع از شعر ای گشاینده‌ی خزاین جود در هشت بهشت امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی

ای گشاینده‌ی خزاین جود
کرد استاد در همه جای   خاصه در پرده بریشم ونای
چند گه جادوئی شد اندر ساز   که بکشتی و زنده کردی باز
این خبر شهره گشت در آفاق   کز جهان جادوئی برامد طاق
کاهو از دشت سوی خود خواند   کشد و باز زنده گرداند
گفت و گویی بهر کران افتاد   غلغلی در همه جهان افتاد
از پژوهندگان در گاهی   یافت دارای دولت آگاهی
زان هوسها که بود در بهرام   زین خبر در دلش نماند آرام
بامدادان عنان به صحرا داد   سرو را باد و باد را پا داد
چون تمنای آن تماشا داشت   رفت جائی که آن تمنا داشت
گفت بهرام کارزو داریم   که هنرهات پیش چشم آریم
نازنین را که آن همه رم و رام   بود بهر شکنجه‌ی بهرام
زان تمنای شه که در خور یافت   جای جولان خویشتن دریافت
گشت همراه شیر گیری شاه   نازند راه آوان زان راه
چو زد آهو بسی و گور انداخت   لحن آهو نواز را بنواخت
آهوان رمیده با دل ریش   پای کوبان درامدند ز پیش


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی