برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 211 تا 240 از 270 مصراع از شعر ای گشاینده‌ی خزاین جود در هشت بهشت امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی

ای گشاینده‌ی خزاین جود
شاه فرمود کان دو صورت حال   آید اندر نمونه‌ی تمثال
نقش بندان بخانه‌ی تصویر   در خور نق نگاشته و سریر
پور منذر که بود نعمان نام   در سبق هم جریده‌ی بهرام
شه ز بس دانش و معانی اور   وز بزرگی و کاردانی او
در همه ملک اشارتش داده   دستگاه و زارتش داده
چون ز صحرا نوردی بهرام   مصلحت را گسسته دید عنان
جست دانای کار مردی چند   تجربت یافته ز چرخ بلند
دادشان یادگارهای گران   در خور پیشگاه تاجوران
کاورند از برای خلوت بخت   هفت دختر ز هفت صاحب تخت
رهروان بعد هفت ماه خرام   آوریدند هفت ماه تمام
چون قوی شد بنای پرده‌ی راز   کرد نعمان بنای دیگر ساز
بر لب جوی مرغزاری جست   کز بهشتش نمونه بود درست
خواند معمار کاردان را پیش   باز گفتش خیال خاطر خویش
از زمین تا فراز گنبد مهر   هفت گنبد برآوری چو سپهر
بود بنای کاردان مردی   کز زمین آسمان بنا کردی


قبلی 3 4 5 6 7 8 9 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی