برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 241 تا 270 از 270 مصراع از شعر ای گشاینده‌ی خزاین جود در هشت بهشت امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی

ای گشاینده‌ی خزاین جود
شیده نامی که هر چه پیدا کرد   خلق را زان نمونه شیدا کرد
هفت گنبد چو رنگ و بوی گرفت   جا در و هفت ماه روی گرفت
هر یکی هم به رنگ مسکن خویش   جامه را رنگ داده بر تن خویش
چون شد اسباب هفت خانه تمام   باز گفتند قصه با بهرام
کانچه نعمان کاردان آراست   زاد می زادگان نیاید راست
شاه کاین مژده‌ی نشاط شنود   میل طبعش عنان ز دست ربود
چون رسید اندران خجسته سواد   گشت بر لاله کرد و بر شمشاد
بوی گلهاش مغز پرور گشت   مغزش از بوی گل معطر گشت
بیشتر شد به بوستان فراخ   میوه بر میوه دید شاخ به شاخ
چون درامد به کار خانه نو   دید هر سو نگار خانه نو
جنتی بر ز جور زیبا دید   جان ز نظاره ناشکیبا دید
مجلسی یافت پر ز نعمت و کام   با حریفان نو نوشت به جام
آن چنان شد به روی خوبان شاد   کش ز عیش گذشته نامد یاد
خواند نعمان کاردان را پیش   بخششی کردش از نهایت بیش
آفرین گفت بر چنان رائی   که بر آراست آن چنان جائی


قبلی 4 5 6 7 8 9


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی