برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 39 شعر در خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی

سرآغاز

خداوندا دلم را چشم بگشای

 

به معراج یقینم راه بنمای

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در توحید

به نام آنکه جان را زندگی داد

 

طبیعت را به جان پایندگی داد

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

مناجات

خدایا چون به منشور الهی

 

رقم کردی سپیدی و سیاهی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

وصف معراج نبی

سخن آن به که بهر ارجمندی

 

ز معراج نبی یابد بلندی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

در فضیلت عشق

جهان بی عشق سامانی ندارد

 

فلک بی میل دورانی ندارد

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

آغاز داستان

به تاریخ عجم داننده‌ی راز

 

چنین کرد این حکایت را سرآغاز

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

گریختن خسرو از مداین

چو بر هرمز سر آمد پادشاهی

 

ز خسرو تازه گشت آن کینه خواهی

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

رسیدن خسرو به شیرین در شکارگاه

چو صورتگر نمود آن صورت حال

 

به دام افتاد مرغ فالغ البال

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)

اظهار عشق کردن خسرو به شیرین

چو صبح از پرده راه عاشقان کرد

 

برو نزد شعله‌ی گرم و دم سرد

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

آگاه کردن خسرو شیرین را از قصد سفر خود به سوی قیصر روم

حلاوت سنج شیرین شکر خند

 

چنین برداشت مهر از حقه قند

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


جستجوی بیشتر برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی