برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 31 شعر در مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

ای داده به دل خزینه‌ی راز

ای داده به دل خزینه‌ی راز

 

عقل از تو شده خزینه پرداز

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

ای عذر پذیر عذرخواهان

ای عذر پذیر عذرخواهان

 

عفو تو شفیع پرگناهان

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

شاه رسل و شفیع مرسل

شاه رسل و شفیع مرسل

 

خورشید پسین و نور اول

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

فرخنده شبی که آن جهان گیر

فرخنده شبی که آن جهان گیر

 

از نطع زمین شد آسمان گیر

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

چون گوهر مدح خواجه سفتم

چون گوهر مدح خواجه سفتم

 

وز غیب شنیدم، آنچه گفتم

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

شاهی که، به نصرت خدایی،

شاهی که، به نصرت خدایی،

 

ختمست برو جان گشایی

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

چون من بدو نامه زین ورق پیش

چون من بدو نامه زین ورق پیش

 

راندم قلمی ز نکته‌ی خویش

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

ای چاره ده ماهه زرگانی

ای چاره ده ماهه زرگانی

 

هم خضر و هم آب زندگانی

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 80 (161 مصراع)

گویند که، در عرب، جوانی

گویند که، در عرب، جوانی

 

بودست ز نسبت شبانی

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

دندانه گشای قفل این راز

دندانه گشای قفل این راز

 

زین گونه در سخن کند باز

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 72 (145 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی