برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 100 شعر در مثنویات امیر خسرو دهلوی

با علم فتح دران راه دور

با علم فتح دران راه دور

 

سایه فشان شد بحد« کنت پور»

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

من ز پی شرم خداوند خویش

من ز پی شرم خداوند خویش

 

رفته ز جای خود و پیوند خویش

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

بعد دو روزی که رسیدم ز راه

بعد دو روزی که رسیدم ز راه

 

زآمدنم زود خبر شد به شاه

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

از درشه با همه شرمندگی

از درشه با همه شرمندگی

 

آمدم اندر وطن بندگی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

گر چه شد از بهر چنین نامه‌ای

گر چه شد از بهر چنین نامه‌ای

 

داد مرا گرمی هنگامه ای

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

گرمی دل نیست چو حاصل مرا

گرمی دل نیست چو حاصل مرا

 

سرد شد از آب سخن دل مرا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

چند گهم بود به دل این خیال

چند گهم بود به دل این خیال

 

تازه کنم هر صفتی را جمال

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

آنچه زسر جوش دل نقشبند

آنچه زسر جوش دل نقشبند

 

معنی نو بود و خیال بلند

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

آن که شنا سنده‌ی این گوهر ست

آن که شنا سنده‌ی این گوهر ست

 

گر همه نفرین کندم در خورست

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

لیک اگر پند من آری به گوش

لیک اگر پند من آری به گوش

 

مصلحت آن ست که مانی خموش

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مثنویات امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای مثنویات امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مثنویات امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی