برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 50 مصراع از شعر ایضاله در قصائد فخرالدین عراقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ایضاله
طرب، ای دل، که نوبهار آمد   از صبا بوی زلف یار آمد
هان نظاره که گل جمال نمود   هین تماشا که نوبهار آمد
در رخ او جمال یار ببین   که گل از یار یادگار آمد
به تماشای باغ و بستان شو   که چمن خلد آشکار آمد
از صبا حال کوی یار بپرس   که سحرگاه از آن دیار آمد
بر در یار ما گذشت نسیم   زان گل افشان و مشکبار آمد
تا صبا زان چمن گل افشان شد   چون من از ضعف بی‌قرار آمد
دید چون عندلیب ضعف نسیم   به عیادت به مرغزار آمد
گل سوی فاخته اشارت کرد:   هین نوایی که وقت کار آمد
بلبل از شوق گل چنان نالید   که گل از وجد جان سپار آمد
های و هوی فتاد در گلزار   ناله‌ی عاشقان زار آمد
گل مگر جلوه می‌کند در باغ؟   کز چمن ناله‌ی هزار آمد
زرفشان می‌کند گل صد برگ   کش صبا دوش در کنار آمد
گل زرافشان اگر کند چه عجب؟   کز شمالش بسی یسار آمد
گل زر افشاند و ز ابر بر سر او   صد هزاران گهر نثار آمد


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی