برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 305 شعر در غزلیات فخرالدین عراقی

هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا

هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا

 

تا ز من پیغامی آرد بر سر کوی شما

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ای مرا یک بارگی از خویشتن کرده جدا

ای مرا یک بارگی از خویشتن کرده جدا

 

گر بدآن شادی که دور از تو بمیرم مرحبا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

این حادثه بین که زاد ما را

این حادثه بین که زاد ما را

 

وین واقعه کاوفتاد ما را

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

کشیدم رنج بسیاری دریغا

کشیدم رنج بسیاری دریغا

 

به کام من نشد کاری دریغا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ندیدم در جهان کامی دریغا

ندیدم در جهان کامی دریغا

 

بماندم بی‌سرانجامی دریغا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

سر به سر از لطف جانی ساقیا

سر به سر از لطف جانی ساقیا

 

خوشتر از جان چیست؟ آنی ساقیا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب

ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب

 

تافته‌ام از غمت، روی ز من بر متاب

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

مست خراب یابد هر لحظه در خرابات

مست خراب یابد هر لحظه در خرابات

 

گنجی که آن نیابد صد پیر در مناجات

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

دیدی چو من خرابی افتاده در خرابات

دیدی چو من خرابی افتاده در خرابات

 

فارغ شده ز مسجد وز لذت مباحات

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت

به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت

 

هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات فخرالدین عراقی

  جستجو در وب برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در لینکها برای غزلیات فخرالدین عراقی
  جستجو در اخبار برای غزلیات فخرالدین عراقی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات فخرالدین عراقی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی