برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 234 مصراع از شعر طاب روح‌النسیم بالاسحار در ترجیعات فخرالدین عراقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

طاب روح‌النسیم بالاسحار
طاب روح‌النسیم بالاسحار   این دورالندیم بالانوار
در خماریم، کو لب ساقی؟   نیم مستیم کو کرشمه‌ی یار؟
طره‌ای کو؟ که دل درو بندیم   چهره‌ای کو؟ که جان کنیم نثار
خیز، کز لعل یار نوشین لب   به کف آریم جان نوش گوار
که جزین باده بار نرهاند   نیم مستان عشق را ز خمار
در سر زلف یار دل بندیم   تا به روز آید آخر این شب تار
ز آفتابی که کون ذره‌ی اوست   بر فروزیم ذره‌وار عذار
چون که همرنگ آفتاب شویم   شاید آن لحظه گر کنیم اقرار
کاشکار و نهان همه ماییم   «لیس فی‌الدار غیرنا دیار»
ور نشد این سخن تو را روشن   جام گیتی‌نمای را به کف آر
تا ببینی درو، که جمله یکی است   خواه یکصد شمار و خواه هزار
هر پراگنده‌ای، که جمع شود   بر زبانش چنین رود گفتار
گر عراقی زبان فرو بستی   آشکارا نگشتی این اسرار
که همه اوست هر چه هست یقین   جان و جانان و دلبر و دل و دین
اکوس تلاء لات بمدام   ام شموس تهللت بغمام؟


1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی