برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 60 مصراع از شعر عشق ار به تو رخ عیان نماید در ترکیبات فخرالدین عراقی


< شعر بعدی

عشق ار به تو رخ عیان نماید
عشق ار به تو رخ عیان نماید   در آینه‌ی جهان نماید
این آینه چهره‌ی حقیقت   هر دم به تو رایگان نماید
یک دایره فرض کن جهان را   هر نقطه ازو میان نماید
این دایره بیش نقطه‌ای نیست   لیکن به نظر چنان نماید
رو نقطه‌ی آتشی بگردان   تا دایره‌ای روان نماید
این نقطه ز سرعت تحرک   صد دایره هر زمان نماید
این نقطه به تو شهادت و غیب   هم ظاهر و هم نهان نماید
آن نقطه به تو کمال مطلق   در صورت این و آن نماید
آن سرعت دور نقطه دایم   ساکن به یکی مکان نماید
هر لمحه به تو کمال هستی   در کسوت ناقصان نماید
آن نقطه بیان کنم چه چیز است   هر چند تو را گمان نماید
آن نقطه بدان که ظل نور است   کان نور ورای جان نماید
آن نور دل پیمبر ماست   اکنون به تو حق عیان نماید
آن بحر محیط بی‌کرانه   و آن نور بسیط جاودانه
آن بحر، که موج اوست دریا   و آن نور، که ظل اوست اشیا


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی