برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 70 شعر در قصائد فرخی سیستانی

درمدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی

برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا

 

چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

در مدح خواجه عمید ابو منصور سید اسعد

نیلگون پرده برکشید هوا

 

باغ بنوشت مفرش دیبا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین سبکتگین

باغ دیبا رخ پرند سلب

 

لعبگر گشت و لعبهاش عجب

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

در مدح خواجه‌ی جلیل عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی

ز آفتاب جدا بود ماه چندین شب

 

همی‌دوید به گردون بر آفتاب طلب

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین

ای ملک گیتی، گیتی تراست

 

حکم تو بر هرچه تو خواهی رواست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 52 (105 مصراع)

در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصرالدین

گر چون تو به ترکستان ای ترک نگاریست

 

هر روز به ترکستان عیدی و بهاریست

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

در مدح میرابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی

من ندانم که عاشقی چه بلاست

 

هر بلایی که هست عاشق راست

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج

ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست

 

از همه ترکان چون ترک من امروز کجاست

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

در مدح خواجه ابوبکر حصیری

دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست

 

سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

در ذکر مراجعت سلطان محمود از فتح سومنات

یمین دولت شاه زمانه با دل شاد

 

به فال نیک کنون سوی خانه روی نهاد

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد فرخی سیستانی

  جستجو در وب برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در تصاویر برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در لینکها برای قصائد فرخی سیستانی
  جستجو در اخبار برای قصائد فرخی سیستانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد فرخی سیستانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی