برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 5 از مجموع 5 شعر در قطعات فرخی سیستانی

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

 

تربیتی کن به آب لطف خسی را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

 

نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی

 

در شرط ما نبود که با من تو این کنی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

ای جهانی ز تو به آزادی

ای جهانی ز تو به آزادی

 

بر من از تو چراست بیدادی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی

 

رفتی و ساختی ز جفا هر چه ساختی

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قطعات فرخی سیستانی

  جستجو در وب برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در تصاویر برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در فیلم ها برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در لینکها برای قطعات فرخی سیستانی
  جستجو در اخبار برای قطعات فرخی سیستانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قطعات فرخی سیستانی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی