برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 10 از 10 مصراع از شعر گفتار اندر آفرینش آفتاب در شاهنامه فردوسی


< شعر بعدی شعر قبلی >

گفتار اندر آفرینش آفتاب
از یاقوت سرخست چرخ کبود   نه از آب و گرد و نه از باد و دود
به چندین فروغ و به چندین چراغ   بیاراسته چون به نوروز باغ
روان اندرو گوهر دلفروز   کزو روشنایی گرفتست روز
ز خاور برآید سوی باختر   نباشد ازین یک روش راست​تر
ایا آنکه تو آفتابی همی   چه بودت که بر من نتابی همی
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی