برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 1,054 مصراع از شعر داستان طلخند و گو در شاهنامه فردوسی


< شعر بعدی شعر قبلی >

داستان طلخند و گو
چنین گفت شاهوی بیداردل   که ای پیر دانای و بسیار دل
ایا مرد فرزانه و تیز ویر   ز شاهوی پیر این سخن یادگیر
که درهند مردی سرافراز بود   که با لشکر و خیل و با ساز بود
خنیده بهر جای جمهور نام   به مردی بهر جای گسترده گام
چنان پادشا گشته برهندوان   خردمند و بیدار و روشن​روان
ورا بود کشمیر تا مرز چین   برو خواندندی به داد آفرین
به مردی جهانی گرفته بدست   ورا سندلی بود جای نشست
همیدون بدش تاج و گنج و سپاه   همیدون نگین وهمیدون کلاه
هنرمند جمهور فرهنگ جوی   سرافراز با دانش و آبروی
بدو شادمان زیردستان اوی   چه شهری چه از در پرستان اوی
زنی بود هم گوهرش هوشمند   هنرمند و با دانش و بی​گزند
پسر زاد زان شاه نیکو یکی   که پیدا نبود از پدر اندکی
پدر چون بدید آن جهاندار نو   هم اندر زمان نام کردند گو
برین برنیامد بسی روزگار   که بیمار شد ناگهان شهریار
به کدبانو اندرز کرد و به مرد   جهانی پر از دادگو را سپرد


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی