برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

در داستان ابومنصور

بدین نامه چون دست کردم دراز

 

یکی مهتری بود گردنفراز

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

ستایش سلطان محمود

جهان آفرین تا جهان آفرید

 

چنو مرزبانی نیامد پدید

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

کیومرث

سخن گوی دهقان چه گوید نخست

 

که نامی بزرگی به گیتی که جست

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 72 (145 مصراع)

هوشنگ

جهاندار هوشنگ با رای و داد

 

به جای نیا تاج بر سر نهاد

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

طهمورث

پسر بد مراو را یکی هوشمند

 

گرانمایه طهمورث دیوبند

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

جمشید

گرانمایه جمشید فرزند او

 

کمر بست یکدل پر از پند او

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 192 (385 مصراع)

ضحاک

چو ضحاک شد بر جهان شهریار

 

برو سالیان انجمن شد هزار

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 470 (941 مصراع)

فریدون

فریدون چو شد بر جهان کامگار

 

ندانست جز خویشتن شهریار

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 898 (1797 مصراع)

منوچهر

منوچهر یک هفته با درد بود

 

دو چشمش پر آب و رخش زرد بود

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 1654 (3309 مصراع)

پادشاهی نوذر

چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت

 

ز کیوان کلاه کیی برفراشت

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 543 (1087 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی