برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

داستان خاقان چین

کنون ای خردمند روشن​روان

 

بجز نام یزدان مگردان زبان

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 1422 (2845 مصراع)

داستان اکوان دیو

تو بر کردگار روان و خرد

 

ستایش گزین تا چه اندر خورد

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 193 (387 مصراع)

داستان بیژن و منیژه

شبی چون شبه روی شسته بقیر

 

نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 1312 (2625 مصراع)

داستان دوازده رخ

جهان چون بزاری برآید همی

 

بدو نیک روزی سرآید همی

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 2518 (5037 مصراع)

اندر ستایش سلطان محمود

ز یزدان بران شاه باد آفرین

 

که نازد بدو تاج و تخت و نگین

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 3104 (6209 مصراع)

پادشاهی لهراسپ

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد

 

به شاهنشهی تاج بر سر نهاد

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 899 (1799 مصراع)

به خواب دیدن فردوسی دقیقی را

چنان دید گوینده یک شب به خواب

 

که یک جام می داشتی چون گلاب

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

سخن دقیقی

چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت

 

فرود آمد از تخت و بربست رخت

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 1008 (2017 مصراع)

سخن فردوسی

چو این نامه​ا فتاد در دست من

 

به ماه گراینده شد شست من

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 501 (1003 مصراع)

داستان هفتخوان اسفندیار

کنون زین سپس هفتخوان آورم

 

سخنهای نغز و جوان آورم

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 848 (1697 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی