برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

داستان رستم و اسفندیار

کنون خورد باید می خوشگوار

 

که می​بوی مشک آید از جویبار

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 1681 (3363 مصراع)

داستان رستم و شغاد

یکی پیر بد نامش آزاد سرو

 

که با احمد سهل بودی به مرو

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 357 (715 مصراع)

پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

چو بهمن به تخت نیا بر نشست

 

کمر با میان بست و بگشاد دست

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 186 (373 مصراع)

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

به بیماری اندر بمرد اردشیر

 

همی بود بی​کار تاج و سریر

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 322 (645 مصراع)

پادشاهی داراب دوازده سال بود

کنون آفرین جهان​آفرین

 

بخوانیم بر شهریار زمین

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 134 (269 مصراع)

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

چو دارا به دل سوک داراب داشت

 

به خورشید تاج مهی برفراشت

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 453 (907 مصراع)

پادشاهی اسکندر

سکندر چو بر تخت بنشست گفت

 

که با جان شاهان خرد باد جفت

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 1929 (3859 مصراع)

پادشاهی اشکانیان

کنون پادشاه جهان را ستای

 

به رزم و به بزم و به دانش گرای

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 777 (1555 مصراع)

پادشاهی اردشیر

به بغداد بنشست بر تخت عاج

 

به سر برنهاد آن دلفروز تاج

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 689 (1379 مصراع)

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

چو شاپور بنشست بر تخت داد

 

کلاه دلفروز بر سر نهاد

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 93 (187 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی