برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

پادشاهی اورمزد

سر گاه و دیهیم شاه اورمزد

 

بیارایم اکنون چو ماه اورمزد

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 95 (191 مصراع)

پادشاهی بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر

 

دل و مغز جوشان ز مرگ پدر

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

پادشاهی بهرام نوزده سال بود

چو بهرام در سوک بهرامشاه

 

چهل روز ننهاد بر سر کلاه

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

پادشاهی بهرام بهرامیان

چو بنشست بهرام بهرامیان

 

ببست از پی داد و بخشش میان

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

پادشاهی نرسی بهرام

چو نرسی نشست از بر تخت عاج

 

به سر بر نهاد آن سزاوار تاج

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

پادشاهی اورمزد نرسی

چو بر گاه رفت اورمزد بزرگ

 

ز نخچیر کوتاه شد چنگ گرگ

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

به شاهی برو آفرین خواندند

 

همه مهتران گوهر افشاندند

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 659 (1319 مصراع)

پادشاهی اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر

 

بیاراست آن تخت شاپور پیر

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

پادشاهی شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم

 

از ایران بسی شاد و بهری دژم

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

پادشاهی بهرام شاپور

خردمند و شایسته بهرامشاه

 

همی داشت سوک پدر چندگاه

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی