برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 61 تا شعر 70 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

پادشاهی یزدگرد بزه​گر

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد

 

سپه را ز دشت اندرآورد گرد

شماره شعر: 61 تعداد ابیات: 692 (1385 مصراع)

پادشاهی بهرام گور

چو بر تخت بنشست بهرام گور

 

برو آفرین کرد بهرام و هور

شماره شعر: 62 تعداد ابیات: 2592 (5185 مصراع)

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد

 

سپاه پراگنده را کرد گرد

شماره شعر: 63 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

پادشاهی هرمز یک سال بود

چو هرمز برآمد به تخت پدر

 

به سر برنهاد آن کیی تاج زر

شماره شعر: 64 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود

بیامد بتخت کیی برنشست

 

چنان چون بود شاه یزدان​پرست

شماره شعر: 65 تعداد ابیات: 140 (281 مصراع)

پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود

چو بنشست با سوگ ماهی بلاش

 

سرش پر ز گرد و رخش پرخراش

شماره شعر: 66 تعداد ابیات: 189 (379 مصراع)

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

چو بر تخت بنشست فرخ قباد

 

کلاه بزرگی به سر برنهاد

شماره شعر: 67 تعداد ابیات: 209 (419 مصراع)

داستان مزدک با قباد

بیامد یکی مرد مزدک بنام

 

سخنگوی با دانش و رای و کام

شماره شعر: 68 تعداد ابیات: 180 (361 مصراع)

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود

چو کسری نشست از بر تخت عاج

 

به سر برنهاد آن دل​افروز تاج

شماره شعر: 69 تعداد ابیات: 729 (1459 مصراع)

داستان نوش​زاد با کسری

اگر شاه دیدی وگر زیردست

 

وگر پاکدل مرد یزدان​پرست

شماره شعر: 70 تعداد ابیات: 237 (475 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی