برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 89 شعر در شاهنامه فردوسی

داستان بوزرجمهر

نگر خواب را بیهده نشمری

 

یکی بهره دانی ز پیغمبری

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 593 (1187 مصراع)

داستان مهبود با زروان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج

 

چو کسری کسی نیز ننهاد تاج

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 177 (355 مصراع)

رزم خاقان چین با هیتالیان

چنین گفت پرمایه دهقان پیر

 

سخن هرچ زو بشنوی یادگیر

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 890 (1781 مصراع)

داستان درنهادن شطرنج

چنین گفت موبد که یک روز شاه

 

به دیبای رومی بیاراست گاه

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 184 (369 مصراع)

داستان طلخند و گو

چنین گفت شاهوی بیداردل

 

که ای پیر دانای و بسیار دل

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 527 (1055 مصراع)

داستان کلیله ودمنه

نگه کن که شادان برزین چه گفت

 

بدانگه که بگشاد راز ازنهفت

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 134 (269 مصراع)

داستان کسری با بوزرجمهر

چنان بد که کسری بدان روزگار

 

برفت از مداین ز بهر شکار

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 350 (701 مصراع)

نامه کسری به هرمزد

شنیدم کجا کسری شهریار

 

به هرمز یکی نامه کرد استوار

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

سخن پرسیدن موبد ازکسری

یکی پیر بد پهلوانی سخن

 

به گفتار و کردار گشته کهن

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 197 (395 مصراع)

وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری

چنین گوید از نامه​ی باستان

 

ز گفتار آن دانشی راستان

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 387 (775 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی