برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را

صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را

 

که کسی نشکند این گونه صف اعدا را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

تا اختیار کردم سر منزل رضا را

تا اختیار کردم سر منزل رضا را

 

مملوک خویش دیدم فرمانده‌ی قضا را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

به جان تا شوق جانان است ما را

به جان تا شوق جانان است ما را

 

چه آتش‌ها که بر جان است ما را

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

در خلوتی که ره نیست پیغمبر صبا را

در خلوتی که ره نیست پیغمبر صبا را

 

آن‌جا که می‌رساند پیغامهای ما را

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

نگارم گر به چین با طره‌ی پرچین شود پیدا

نگارم گر به چین با طره‌ی پرچین شود پیدا

 

ز چین طره‌ی او فتنه‌ها در چین شود پیدا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

مکن حجاب وجودت لباس دیبا را

مکن حجاب وجودت لباس دیبا را

 

که نیست حاجت دیبا وجود زیبا را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

زره ز زلف گره گیر بر تن است تو را

زره ز زلف گره گیر بر تن است تو را

 

به روز رزم چه حاجت به جوشن است تو را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

گر باغبان نظر به گلستان کند تو را

گر باغبان نظر به گلستان کند تو را

 

بر تخت گل نشاند و سلطان کند تو را

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را

 

کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

گر در شمار آرم شبی نام شهیدان تو را

گر در شمار آرم شبی نام شهیدان تو را

 

فردای محشر هر کسی گیرد گریبان تو را

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات فروغی بسطامی

  جستجو در وب برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در لینکها برای غزلیات فروغی بسطامی
  جستجو در اخبار برای غزلیات فروغی بسطامی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات فروغی بسطامی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی