برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 30 مصراع از شعر نگارم گر به چین با طره‌ی پرچین شود پیدا در غزلیات فروغی بسطامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نگارم گر به چین با طره‌ی پرچین شود پیدا
نگارم گر به چین با طره‌ی پرچین شود پیدا   ز چین طره‌ی او فتنه‌ها در چین شود پیدا
کی از برج فلک ماهی بدین خوبی شود طالع   کی از صحن چمن سروی بدین تمکین شود پیدا
هر آن دل را که با زلف دل‌آویزش بود الفت   کجا طاقت شود ممکن کجا تسکین شود پیدا
صبا کاش آن مسلسل سنبل مشکین بیفشاند   که از هر حلقه‌اش چندین دل مسکین شود پیدا
شکار خویشتن سازد همه شیران عالم را   گر از صحرای چین آن آهوی مشکین شود پیدا
کجا فرهاد خواهد زنده شد از شورش محشر   مگر شیرین به خاکش با لب شیرین شود پیدا
من از خاک درش صبح قیامت دم نخواهم زد   که ترسم رخنه‌ها در قصر حورالعین شود پیدا
نشاید توبه کرد از می‌پرستی خاصه در بزمی   که ترک ساده با جام می رنگین شود پیدا
نخواهد در صف محشر شهیدی خون‌بهایش را   اگر از آستین آن ساعد سیمین شود پیدا
دلم در سینه می‌لرزد ز چین زلف او آری   کبوتر می‌طپد هر چا پر شاهین شود پیدا
به غیر از روی او زیر عرق هرگز ندیدستم   که خورشید از میان خوشه‌ی پروین شود پیدا
چنان گفتم غزل در خوبی رعنا غزال خود   که گر بر سنگ بسرایم از آن تحسین شود پیدا
سزد گر در بپاشد لعل او هر گه که در گیتی   ز صلب ناصرالدین شه، معین الدین شود پیدا
بلند اختر شهنشاهی که بهر جشن او هر شب   مهی از پرده‌ی گردون به صد آیین شود پیدا
فروغی از دعای پادشه فارغ نباید شد   دعا کن کز لب روح الامین آمین شود پیدا
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی