برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 22 از 22 مصراع از شعر تا خانه‌ی تقدیر بساط چمن آراست در غزلیات فروغی بسطامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

تا خانه‌ی تقدیر بساط چمن آراست
تا خانه‌ی تقدیر بساط چمن آراست   نشنید کس از سروقدان یک سخن راست
هر جا گذری اشک من از دیده پدیدار   هر سو نگری روی وی از پرده هویداست
ماییم و جهانی که نه بیم است و نه امید   ماییم و نگاری که نه زیر است و نه بالاست
ماییم و نشاطی که نه پیدا و نه پنهان   ماییم و بساطی که نه جام است و نه میناست
در پرده‌ی تحقیق نه نور است و نه ظلمت   در عالم توحید نه امروز و نه فرداست
در دیر و حرم نور رخش جلوه کنان است   نازم صنمی را که هم این جا و هم آنجاست
چشم من دل سوخته سرچشمه‌ی خون شد   کاش آن رخ رخشنده نه می‌دید و نه می‌خواست
هم با سگ کوی تو شهان را دل الفت   هم با خم موی تو جهان را سر سوداست
هم شیفته‌ی حسن تو صد واله بی دل   هم سوخته‌ی عشق تو صد عاشق شیداست
هم نسخه‌ی لطف از تن سیمین تو ظاهر   هم آیت جور از دل سنگین تو پیداست
المنة لله که همه بزم فروغی   دل‌بند و دل‌آویز و دل‌آرام و دل‌آراست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی