برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر تا حلقه‌ی زنجیر دل آن زلف دراز است در غزلیات فروغی بسطامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

تا حلقه‌ی زنجیر دل آن زلف دراز است
تا حلقه‌ی زنجیر دل آن زلف دراز است   درهای جنون بر من سودازده باز است
شور دل فرهاد شکر خنده‌ی شیرین   تاج سر محمود و کف پای ایاز است
چشمی که تویی شاهد او محو تماشا   جایی که تویی قبله‌ی او گرم نماز است
زان عمر من و زلف تو کوتاه و بلند است   زیرا که به هر ورطه نشیب است و فراز است
صیدی که به چنگ تو نیفتاد چه داند   حال دل آن صعوه که در چنگل باز است
گر خشم کند لعبت منظور وگر ناز   صاحب نظر آن است که در عین نیاز است
سوز دل عشاق ز پروانه بپرسید   کز شمع فروزنده مهیای گداز است
تشویش جزا با همه تقصیر نداریم   چون خواجه‌ی بخشنده‌ی ما بنده‌نواز است
نازنده درآمد ز در آن شوخ فروغی   هنگام نیاز من و هنگامه‌ی ناز است
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی