برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 101 تا شعر 110 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

گرنه خورشید فلک خاک نشین ره تست

گرنه خورشید فلک خاک نشین ره تست

 

پس چرا هر سحر افتاده به جولان‌گه تست

شماره شعر: 101 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

هر سر موی تو را پیوندی از گیسوی تست

هر سر موی تو را پیوندی از گیسوی تست

 

حلقه‌ها در حلق من از حلقه‌های موی تست

شماره شعر: 102 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

کیفیتی که دیدم از آن چشم نیم مست

کیفیتی که دیدم از آن چشم نیم مست

 

با صدهزار جام نیارد کسی به دست

شماره شعر: 103 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

چشم تماشای خلق در رخ زیبای اوست

چشم تماشای خلق در رخ زیبای اوست

 

هر که نظر می‌کنی محو تماشای اوست

شماره شعر: 104 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دوست

قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دوست

 

دردی که داشتیم دوا کرد چشم دوست

شماره شعر: 105 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

ای خوشا وقتی که بگشایم نظر در روی دوست

ای خوشا وقتی که بگشایم نظر در روی دوست

 

سر نهم در خط جانان جان دهم بر بوی دوست

شماره شعر: 106 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

درد جانان عین درمان است گویی نیست هست

درد جانان عین درمان است گویی نیست هست

 

رنج عشق آسایش جا است گویی نیست هست

شماره شعر: 107 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

کفر زلفش رهزن دین است گویی نیست هست

کفر زلفش رهزن دین است گویی نیست هست

 

کافری سرمایه‌اش این است گویی نیست هست

شماره شعر: 108 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ما و هوس شاهد و می تا نفسی هست

ما و هوس شاهد و می تا نفسی هست

 

کی خوش‌تر از این در همه عالم هوسی هست

شماره شعر: 109 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

خوش است اگر ز تو ما را دل غمینی هست

خوش است اگر ز تو ما را دل غمینی هست

 

که عاقبت پی هر زهر انگبینی هست

شماره شعر: 110 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی