برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

شد وقت مرگ نوش لبی هم‌نشین مرا

شد وقت مرگ نوش لبی هم‌نشین مرا

 

عمر دوباره شد نفس واپسین مرا

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

وقت مردن پا نهاد آن شمع بالین مرا

وقت مردن پا نهاد آن شمع بالین مرا

 

تا بخربندی ستاند جان غمگین مرا

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

ساقیا کمتر می امشب از کرم دادی مرا

ساقیا کمتر می امشب از کرم دادی مرا

 

تا سحر پیمانه پر کردی و کم دادی مرا

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

گر به تیغت می‌زند گردن بنه تسلیم را

گر به تیغت می‌زند گردن بنه تسلیم را

 

که آتش نمرود گلشن گشت ابراهیم را

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

جان به لب آمد و بوسید لب جانان را

جان به لب آمد و بوسید لب جانان را

 

طلب بوسه‌ی جانان به لب آرد جان را

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

ترک چشم تو بیارست صف مژگان را

ترک چشم تو بیارست صف مژگان را

 

تیره بخت آن که بدین صف نسپارد جان را

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

تا لعل تو باده داده یاران را

تا لعل تو باده داده یاران را

 

بس توبه شکسته توبه کاران را

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

به یک پیمانه با ساقی چنان بستیم پیمان را

به یک پیمانه با ساقی چنان بستیم پیمان را

 

که تا هستیم بشناسیم از کافر مسلمان را

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

دادیم به یک جلوه‌ی رویت دل و دین را

دادیم به یک جلوه‌ی رویت دل و دین را

 

تسلیم تو کردیم هم آن را و هم این را

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

در قمار عشق آخر، باختم دل و دین را

در قمار عشق آخر، باختم دل و دین را

 

وازدم در این بازی، عقل مصلحت بین را

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی