برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

بوسه آخر نزدم آن دهن نوشین را

بوسه آخر نزدم آن دهن نوشین را

 

لب فرهاد نبوسید لب شیرین را

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

من گرفته‌ام بر کف نقد جان شیرین را

من گرفته‌ام بر کف نقد جان شیرین را

 

تو نهفته ای در لب خنده‌های شیرین را

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

چنان بر صد مرغ دل فکند آن زلف پرچین را

چنان بر صد مرغ دل فکند آن زلف پرچین را

 

که شاهی افکند بر صعوه‌ی بیچاره شاهین را

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

جستیم راه میکده و خانقاه را

جستیم راه میکده و خانقاه را

 

لیکن به سوی دوست نجستیم راه را

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

غرق مهر شاه دیدم آفتاب و ماه را

غرق مهر شاه دیدم آفتاب و ماه را

 

دوست دارند این دو کوکب ناصرالدین شاه را

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

هر جا کشند صورت زیبای شاه را

هر جا کشند صورت زیبای شاه را

 

خورشید سجده می‌کند آن جای‌گاه را

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

دی به رهش فکنده‌ام طفل سرشک دیده را

دی به رهش فکنده‌ام طفل سرشک دیده را

 

در کف دایه داده‌ام کودک نورسیده را

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

آن که نهاده در دلم حسرت یک نظاره را

آن که نهاده در دلم حسرت یک نظاره را

 

بر لب من کجا نهد لعل شراب‌خواره را

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

آشنا خواهی گر ای دل با خود آن بیگانه را

آشنا خواهی گر ای دل با خود آن بیگانه را

 

اول از بیگانه باید کرد خالی خانه را

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

کاش آن صنم آماده شدی جلوه‌گری را

کاش آن صنم آماده شدی جلوه‌گری را

 

در پرده نشاندی صنم کاشغری را

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی