برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

اولم رام نمودی به دل آرامی‌ها

اولم رام نمودی به دل آرامی‌ها

 

آخرم سوختی از حسرت ناکامی‌ها

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

پایه عمر گران‌مایه بر آب است برآب

پایه عمر گران‌مایه بر آب است برآب

 

همه جا شاهد این نکته حباب است ، حباب

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب

اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب

 

مهمان عزیز آمده در خانه‌ام امشب

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

دوش در آغوشم آمد آن مه نخشب

دوش در آغوشم آمد آن مه نخشب

 

کاش که هرگز سحر نمی‌شدی این شب

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

از جلوه حسنت که بری از همه عیب است

از جلوه حسنت که بری از همه عیب است

 

آسوده دل آن است که در پرده‌ی غیب است

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

عمری که صرف عشق نگردد بطالت است

عمری که صرف عشق نگردد بطالت است

 

راهی که رو به دوست ندارد ضلالت است

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

هر گه که آن خسرو زرین کمر از جا برخاست

هر گه که آن خسرو زرین کمر از جا برخاست

 

آسمان گفت که قرص قمر از جا بر خاست

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

تا طرف نقاب از رخ رخشان تو برخاست

تا طرف نقاب از رخ رخشان تو برخاست

 

خورشید فلک از پی فرمان تو برخاست

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست

بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست

 

کار من دل سوخته را ساخته برخاست

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

دی در میان مستی خنجر کشیده برخاست

دی در میان مستی خنجر کشیده برخاست

 

وز ما بجز محبت جرمی ندیده برخاست

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی