برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

تا خانه‌ی تقدیر بساط چمن آراست

تا خانه‌ی تقدیر بساط چمن آراست

 

نشنید کس از سروقدان یک سخن راست

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ترک چشمش که مست و مخمور است

ترک چشمش که مست و مخمور است

 

خون ما گر بریخت معذور است

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

تا حلقه‌ی زنجیر دل آن زلف دراز است

تا حلقه‌ی زنجیر دل آن زلف دراز است

 

درهای جنون بر من سودازده باز است

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

تا دیدن آن ماه فروزنده محال است

تا دیدن آن ماه فروزنده محال است

 

فیروزی‌ام از اختر فرخنده محال است

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

مرگ بر بالین وجانان غافل است

مرگ بر بالین وجانان غافل است

 

جان بدین سختی سپردن مشکل است

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

کف بر کف جانانه و لب بر لب جام است

کف بر کف جانانه و لب بر لب جام است

 

در دور سپهر آن چه دلم خواست به کام است

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

امشب ز روی مهر مهی در سرای ماست

امشب ز روی مهر مهی در سرای ماست

 

کز یمن مقدمش سر مه زیر پای ماست

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

شربتی در دو لعل جانان است

شربتی در دو لعل جانان است

 

که خیالش مفرح جان است

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

پیام باد بهار از وصال جانان است

پیام باد بهار از وصال جانان است

 

بیار باده که هنگام مستی جان است

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

چونان ز وحشت عشقت دلم هراسان است

چونان ز وحشت عشقت دلم هراسان است

 

که اولین نفسم جان سپردن آسان است

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی