برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 516 شعر در غزلیات فروغی بسطامی

شیوه‌ی خوش منظران چهره نشان دادن است

شیوه‌ی خوش منظران چهره نشان دادن است

 

پیشه‌ی اهل نظر دیدن جان دادن است

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

قاعده‌ی قد تو فتنه به پا کردن است

قاعده‌ی قد تو فتنه به پا کردن است

 

مشغله‌ی زلف تو بستن و واکردن است

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

همه جا جلوه‌ی آن صاحب وجه حسن است

همه جا جلوه‌ی آن صاحب وجه حسن است

 

همه کس بسته‌ی آن زلف شکن بر شکن است

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

کار من تا به زلف یار من است

کار من تا به زلف یار من است

 

صد هزاران گره به کار من است

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

شب جدایی تو روز واپسین من است

شب جدایی تو روز واپسین من است

 

که ناله‌ی هم نفس و گریه هم نشین من است

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

تو و آن قامتی که موزون است

تو و آن قامتی که موزون است

 

من و این طالعی که وارون است

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

گر نه زلفش پی شبیخون است

گر نه زلفش پی شبیخون است

 

پس چرا حال دل دگرگون است

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

کسی که در سر او چشم مصلحت بین است

کسی که در سر او چشم مصلحت بین است

 

بجز رخ تو نبیند که مصلحت این است

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

دلم فارغ ز قید کفر و دین است

دلم فارغ ز قید کفر و دین است

 

که مقصودم برون از آن و این است

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

قصد همه وصل حور و خلد برین است

قصد همه وصل حور و خلد برین است

 

غایت مقصود ما نه آن و نه این است

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی