برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 80 مصراع از شعر در مدح شاه شجاع در قصائد حافظ


< شعر بعدی

در مدح شاه شجاع
هر دانشی که در دل دفتر نیامده​ست   دارد چو آب خامه​ی تو بر سر زبان
دست تو را به ابر که یارد شبیه کرد   چون بدره بدره این دهد و قطره قطره آن
با پایه​ی جلال تو افلاک پایمال   وز دست بحر جود در دهر داستان
بر چرخ علم ماهی و بر فرق ملک تاج   شرع از تو در حمایت و دین از تو در امان
ای خسرو منیع جناب رفیع قدر   وی داور عظیم مثال رفیع​شان
علم از تو در حمایت و عقل از تو با شکوه   در چشم فضل نوری و در جسم ملک جان
ای آفتاب ملک که در جنب همتت   چون ذره​ی حقیر بود گنج شایگان
در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است   صد گنج شایگان که ببخشی به رایگان
عصمت نهفته رخ به سراپرده​ات مقیم   دولت گشاده​رخت بقا زیر کندلان
گردون برای خیمه خورشید فلکه​ات   از کوه و ابر ساخته نازیر و سایه​بان
وین اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار   چتری بلند بر سر خرگاه خویش دان
بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس   این ساز و این خزینه و این لشکر گران
بودی درون گلشن و از پردلان تو   در هند بود غلغل و در زنگ بد فغان
در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس   از دشت روم رفت به صحرای سیستان
تا قصر زرد تاختی و لرزه اوفتاد   در قصرهای قیصر و در خانه​های خان


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی