برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 80 از 80 مصراع از شعر در مدح شاه شجاع در قصائد حافظ


< شعر بعدی

در مدح شاه شجاع
آن کیست کاو به ملک کند باتو همسری   از مصر تا به روم و ز چین تا به قیروان
سال دگر ز قیصرت از روم باج سر   وز چینت آورند به درگه خراج جان
تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاکرند   تو شادمان به دولت و ملک از تو شادمان
اینک به طرف گلشن و بستان همی​روی   با بندگان سمند سعادت به زیر ران
ای ملهکی که در صف کروبیان قدس   فیضی رسد به خاطر پاکت زمان زمان
ای آشکار پیش دلت هرچه کردگار   دارد همی به پرده​ی غیب اندرون نهان
داده فلک عنان ارادت به دست تو   یعنی که مرکبم به مراد خودم بران
گر کوششیت افتد پر داده​ام به تیر   ور بخششیت باید زر داده​ام به کان
خصمت کجاست در کف پای خودش فکن   یار تو کیست بر سر چشم منش نشان هم کام
من به خدمت تو گشته منتظم   هم نام من به مدحت تو گشته جاودان


قبلی 1 2 3


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی