برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع در قصائد حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع
ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی   هزار نکته در این کار هست تا دانی
بجز شکردهنی مایه​هاست خوبی را   به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی
هزار سلطنت دلبری بدان نرسد   که در دلی به هنر خویش را بگنجانی
چه گردها که برانگیختی ز هستی من   مباد خسته سمندت که تیز می​رانی
به همنشینی رندان سری فرود آور   که گنجهاست در این بی​سری و سامانی
بیار باده​ی رنگین که یک حکایت راست   بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی
به خاک پای صبوحی​کنان که تا من مست   ستاده بر در میخانه​ام به دربانی
به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم   که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی
به نام طره​ی دلبند خویش خیری کن   که تا خداش نگه دارد از پریشانی
مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز   وگرنه حال بگویم به آصف ثانی
وزیر شاه​نشان خواجه​ی زمین و زمان   که خرم است بدو حال انسی و جانی
قوام دولت دنیی محمد بن علی   که می​درخشدش از چهره فر یزدانی
زهی حمیده خصالی که گاه فکر صواب   تو را رسد که کنی دعوی جهانبانی
طراز دولت باقی تو را همی​زیبد   که همتت نبرد نام عالم فانی
اگر نه گنج عطای تو دستگیر شود   همه بسیط زمین رو نهد به ویرانی


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی