برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 80 از 80 مصراع از شعر قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع در قصائد حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع
درون پرده​ی گل غنچه بین که می​سازد   ز بهر دیده​ی خصم تو لعل پیکانی
طرب​سرای وزیر است ساقیا مگذار   که غیر جام می آنجا کند گرانجانی
تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر   برآمدی و سر آمد شبان ظلمانی
شنیده​ام که ز من یاد می​کنی گه گه   ولی به مجلس خاص خودم نمی​خوانی
طلب نمی​کنی از من سخن جفا این است   وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد   لطایف حکمی با کتاب قرآنی
هزار سال بقا بخشدت مدایح من   چنین نفیس متاعی به چون تو ارزانی
سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست   که ذیل عفو بدین ماجرا بپوشانی
همیشه تا به بهاران هوا به صفحه​ی باغ   هزار نقش نگارد ز خط ریحانی
به باغ ملک ز شاخ امل به عمر دراز   شکفته باد گل دولتت به آسانی


قبلی 1 2 3


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی