برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 86 مصراع از شعر قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق در قصائد حافظ


شعر قبلی >

قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق
سپیده​دم که صبا بوی لطف جان گیرد   چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد
هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد   افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد
نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح   که پیر صومعه راه در مغان گیرد
نکال شب که کند در قدح سیاهی مشک   در او شرار چراغ سحرگهان گیرد
شه سپهر چو زرین سپر کشد در روی   به تیغ صبح و عمود افق جهان گیرد
به رغم زال سیه شاهباز زرین بال   در این مقرنس زنگاری آشیان گیرد
به بزمگاه چمن رو که خوش تماشایی است   چو لاله کاسه​ی نسرین و ارغوان گیرد
چو شهسوار فلک بنگرد به جام صبوح   که چون به شعشعه​ی مهر خاوران گیرد
محیط شمس کشد سوی خویش در خوشاب   که تا به قبضه​ی شمشیر زرفشان گیرد
صبا نگر که دمادم چو رند شاهدباز   گهی لب گل و گه زلف ضیمران گیرد
ز اتحاد هیولا و اختلاف صور   خرد ز هر گل نو، نقش صد بتان گیرد
من اندر آن که دم کیست این مبارک دم   که وقت صبح در این تیره خاکدان گیرد
چه حالت است که گل در سحر نماید روی   چه شعله است که در شمع آسمان گیرد
چرا به صد غم و حسرت سپهر دایره​شکل   مرا چو نقطه​ی پرگار در میان گیرد
ضمیر دل نگشایم به کس مرا آن به   که روزگار غیور است و ناگهان گیرد


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی