برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 86 مصراع از شعر قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق در قصائد حافظ


شعر قبلی >

قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق
چو شمع هر که به افشای راز شد مشغول   بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد
کجاست ساقی مه​روی که من از سر مهر   چو چشم مست خودش ساغر گران گیرد
پیامی آورد از یار و در پی​اش جامی   به شادی رخ آن یار مهربان گیرد
نوای مجلس ما چو برکشد مطرب   گهی عراق زند گاهی اصفهان گیرد
فرشته​ای به حقیقت سروش عالم غیب   که روضه​ی کرمش نکته بر جنان گیرد
سکندری که مقیم حریم او چون خضر   ز فیض خاک درش عمر جاودان گیرد
جمال چهره​ی اسلام شیخ ابو اسحاق   که ملک در قدمش زیب بوستان گیرد
گهی که بر فلک سروری عروج کند   نخست پایه​ی خود فرق فرقدان گیرد
چراغ دیده​ی محمود آنکه دشمن را   ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد
به اوج ماه رسد موج خون چو تیغ کشد   به تیر چرخ برد حمله چون کمان گیرد
عروس خاوری از شرم رای انور او   به جای خود بود ار راه قیروان گیرد
ایا عظیم وقاری که هر که بنده​ی توست   ز رفع قدر کمربند توامان گیرد
رسد ز چرخ عطارد هزار تهنیتت   چو فکرتت صفت امر کن فکان گیرد
مدام در پی طعن است بر حسود و عدوت   سماک رامح از آن روز و شب سنان گیرد
فلک چو جلوه​کنان بنگرد سمند تو را   کمینه پایگهش اوج کهکشان گیرد


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی